Cách kết nối WEB CHILI vào GETFLY CRM

Tích hợp hệ thống

674 lượt xem

2020-10-15 11:16:38

-> Thông qua API do Getfly cung cấp, xây dựng một module kết nối với CRM của Getfly và tích hợp vào Website CHILI.

-> Module được đóng gói theo cấu trúc Plugin của WordPress.


Chức năng:  là đồng bộ dữ liệu 2 chiều giữa CRM và Web, và ngược lại.

1  Thông tin demo

WEB

CRM

http://demo02.lohishop.com/wp-admin/admin.php?page=getfly_settings

https://dev.getflycrm.com

Tài khoản

system

Tài khoản

getflydev

Mật khẩu

Gz2BUFw7rSEk3$Q

Mật khẩu

getflydev


      2      Hoạt động

Hạn mục

Phương thức đồng bộ

Sản phẩm

CRM ó WEB

Danh mục sản phẩm

CRM ó WEB

Khách hàng

CRM ó WEB

Đơn hàng

CRM ó WEB

Đối với chức năng đồng bộ sản phẩm. Do cấu trúc API hiện tại bên CRM không cho phép update sản phẩm từ WEB lên CRM.

Tất cả các sản phẩm chỉ được đồng bộ từ WEB lên CRM một lần duy nhất, các lần cập nhật kế tiếp sẽ bỏ qua những sản phẩm đã đồng bộ trước đó.3   Hướng dẫn kết nối:


B1: Lấy thông tin API key từ Getfly.


Đầu tiên đăng nhập và link mà Getfly cung cấp:

https://dev.getflycrm.com


- Sau đó truy cập vào menu cài đặt
-Tiếp đến lấy thông tin API Key:Bước 2: Cấu hình API Key và API Url Getfly và Website

- Cấu hình các thông số đã có ở bước vào form như hình và nhấn [Lưu lại]- Đồng bộ sản phẩm, danh mục, khách hàng từ Getfly về websiteChú ý:

     -  Bạn nên đồng bộ danh mục sản phẩm trước khi đồng bộ sản phẩm. (Nếu chưa đồng bộ danh mục sản phẩm mà đồng bộ sản phẩm trước sẽ dẫn đến trường hợp: Sản phẩm đó sẽ được tự động add vào một danh mục mặc định từ CRM).

     -  Các chức năng sau sẽ đồng bộ các thông tin từ CRM Getfly về website.

    -  Đồng bộ gồm tạo mới khi chưa có và cập nhật thông tin mới nhất khi đã tồn tại trên website


- Chức năng đồng bộ dữ liệu từ Web đến CRM


Các bước thao tác giống như đồng bộ từ CRM về Web

  •   Đồng bộ sản phẩm
  •   Đồng bộ Khách hàng
  •   Đồng bộ đơn hàng

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Tags
    Không có tag liên quan
Thông tin tác giả

Phan Thị Mai

5/5 (2 lượt)