Automation nhắc thông báo trước ngày sinh nhật khách hàng

Marketing Automation

184 lượt xem

24/07/2020

Để setup Automation nhắc thông báo trước ngày sinh nhật khách hàng, anh/chị có thể thao tác như sau:


LƯU Ý: để chọn thông báo trước ngày sinh nhật khách hàng, phần ĐỢI anh/chị có thể điền -5 (báo trước 5 ngày).

Chúc anh/chị thao tác thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan