Automation nhắc thông báo trước ngày sinh nhật khách hàng

Marketing Automation

610 lượt xem

2020-07-24 10:36:10

Để setup Automation nhắc thông báo trước ngày sinh nhật khách hàng, anh/chị có thể thao tác như sau:


LƯU Ý: để chọn thông báo trước ngày sinh nhật khách hàng, phần ĐỢI anh/chị có thể điền -5 (báo trước 5 ngày).

Chúc anh/chị thao tác thành công!

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

0/5 (0 lượt)