Hướng dẫn sử dụng tạo và quản lý hợp đồng bán

Hướng dẫn sử dụng

743 lượt xem

2020-06-11 17:07:24

Link hướng dẫn:

 

Tạo và quản lý hợp đồng bán ngay trên Getfly sẽ giúp anh chị dễ dàng theo dõi được hợp đồng của doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian và nhân lực, kiểm soát và thu hồi được hợp đồng bản cứng, tránh sai sót và thất thoát. Từ đó có thể đảm bảo về mặt pháp lý của doanh nghiệp và bảo vệ doanh nghiệp anh chị
1.     Tạo hợp đồng bán
Để tạo được hợp đồng bán, anh chị cần được phân quyền như trong hình.Sau đó anh chị click vào biểu tượng BÁN HÀNG F4   , chọn HỢP ĐỒNG BÁN. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG BÁN. Anh chị click TẠO HỢP ĐỒNG để tạo mới 1 hợp đồng.


Điền những thông tin cần thiết vào hợp đồng, anh chị chú ý những trường bắt buộc có gắn dấu (*).


(1)  Thông tin hợp đồng: Anh chị nên có những quy định về tên hợp đồng, số hợp đồng, mã hợp đồng để có sự đồng nhất trong công ty và dễ dàng cho bộ phận kế toán, hành chính nhân sự hay quản lý lọc và tìm kiếm.


Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

0/5 (0 lượt)