Thiết lập phòng ban

Hướng dẫn sử dụng

200 lượt xem

10/06/2020

     

Ở bài học trước tôi đã hướng dẫn anh chị cách đăng nhâp và cài đặt thông tin cá nhân trên Getfly.

Bước tiếp theo trước khi tạo tài khoản và phân quyền người dùng, anh/ chị cần đưa sơ đồ phòng ban của doanh nghiệp lên Getfly để anh/ chị quản lý online.

Để thực hiện được bước này anh/ chị cần nắm được cơ cấu tổ chức phòng ban của doanh nghiệp mình gồm những phòng ban nào ( TH anh chị được ban giám đốc bàn giao thiết lập các bước cơ bản).

Trên Getfly đang hỗ trợ anh/ chị tạo phòng ban theo sơ đồ hình cây và tôi sẽ giải thích cho anh/ chị sơ đồ phòng ban ảnh hưởng như thế nào đến quyền xem khách hàng.

                                                          VIDEO HƯỚNG DẪN: 

                            

THAO TÁC CHI TIẾT: 

a.  Tạo phòng ban

  Lựa chọn tên hiển thị   Chọn quản lý phòng ban:


Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình quản lý phòng ban mặc định:


Thêm phòng ban anh chị chọn 


Ở màn hình thêm mới phòng ban anh chị điền tên phòng ban cần thêm và chọn trực thuộc phòng ban nào như hình bên dưới:Sau khi hoàn tất anh chị click vào   để tạo phòng ban mới.

b.  Chỉnh sửa thông tin phòng ban, xóa phòng ban.

 anh chị Click đúp trực tiếp vào phòng ban cần xóa hoặc cần sửa, sau đó click vào  Để sửa phòng ban anh chị điền vào phần tên phong ban để sửa và Cập nhật để hoàn tất.

c.  Thông tin vị trí, nhân viên, chấm công:

Sau khi anh chị tạo phòng ban xong thì anh/ chị click trực tiếp vào phòng ban đó sẽ hiển thị ra các tag trong phòng ban đã chọn:

(1) Thông tin  phòng ban:

Anh chị có tài liệu hoặc danh sách nhân viên trong phòng ban đó có thể click vào 

 để tài file danh sách nhân viên lên.

(2) Vị trí: là các vị trí chức danh trong phòng ban đó.


   Ghi chú: Để thêm chức vụ dưới quyền.

 Chỉnh sửa chức danh trong phòng ban đó để có thể phù hợp với công ty anh chị.

 Thêm chức danh ( vị trí) cùng cấp

 Xóa chức danh ( vị trí) khỏi phòng ban.

E      Lưu ý:

·        Theo logic hệ thống trưởng phòng có quyền xem khách hàng của nhân viên bên dưới trong phòng ban mình phụ trách.

·        Nhân viên ngang cấp nhau sẽ không xem được khách hàng của nhau. Chỉ xem được khách hàng mình phụ trách và những khách hàng mình được thêm vào người xem.

 

(3) Nhân viên: ở phần này anh chị có thể thêm tài khoản nhân viên, tuy nhiên ở bài học thứ 4 tôi sẽ hướng dẫn anh chị tạo tài khoản cho nhân viên vì trước khi tạo tài khoản cho nhân viên thì anh chị cần phân quyền cho nhân viên trước.


(4) Chấm công: Chỉ áp dụng với những bên doanh nghiệp anh chị sử dụng module chấm công của Getfly thì anh chị có thể Setup chấm công theo từng phòng ban.Sau khi Setup xong cho phòng ban trên thì tương tự anh chị sẽ setup các phòng ban tiếp theo.

·        Lưu ý:

Có thể, cấu trúc phòng ban trên Getfly được tùy chỉnh khác hơn so với thực tế vì mục tiêu quản trị .

ví dụ như:

Ví dụ 1 Phòng kinh doanh có nhiều team và chúng ta cần kiểm soát doanh số của từng team và team đó cần xem được khách hàng của nhau

Ví dụ 2: hoặc doanh nghiệp có nhiều chi nhánh thì mỗi chi nhánh là 1 phòng ban riêng, mỗi team nên là 1 phòng riêng

·        Logic xem khách hàng:

1: trong cùng 1 phòng ban các nhân viên có cùng vị trí sẽ không xem được khách hàng của nhau.

2: Cấp trên mặc định xem được khách hàng của nhân viên cấp dưới.

3: Phòng Kinh doanh nếu chia ra làm 2 team thì team KD 1 sẽ không xem được khách hàng của team KD 2.

4: Người có chức vụ cao nhất của phòng ban kinh doanh sẽ xem được toàn bộ khách hàng của các nhân viên phòng ban trực thuộc.

Tổng kết bài học 2: Với việc xây dựng sơ đồ tổ chức, sơ đồ phòng ban như trên thì anh chị đã biết sự ảnh hưởng tới quyền xem khách hàng trên hệ thống như thế nào.

4 / 5 ( 1 votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan