Thiết lập thông tin quận/ huyện, tỉnh/ thành phố

Hướng dẫn sử dụng

199 lượt xem

10/06/2020

                   Video hướng dẫn:


 


v Chào mừng anh chị đến với bài học số 6 trong khóa học “ Thiết lập các bước cơ bản ban đầu”

v Ở bài học trước tôi đã hướng dẫn anh chị cài đặt thông tin công ty để phục vụ việc khi in đơn hàng, báo giá, hợp đồng đã hiển thị sẵn. Ở bài học này tôi hướng dẫn anh chị cài đặt thông tin quận/ huyện, tỉnh/ thành phố.

 

v Để cấu hình những thông tin liên quan về địa lý như Quốc gia, Thành phố hay Quận huyện, anh chị sẽ cài đặt ở phần Cấu hình chung (điều này sẽ giúp ích cho việc báo cáo và thống kê sau này). Hiện tại trên hệ thống đã mặc định cấu hình sẵn các thông tin về Việt Nam. Nếu doanh nghiệp anh/chị có khách hàng thuộc các quốc gia khác thì sẽ cần bổ xung thêm, để thống kê.

 

Anh/ chị truy cập cài đặt >> chọn cấu hình chung:a, Tạo quốc gia:


(1) Điền tên quốc gia cần thêm.

(2) Click Thêm để thêm mới quốc gia.

(3) Hủy tên quốc gia vừa thêm.

(4) Chỉnh sửa thông tin tên Quốc gia.

(5) Xóa thông tin tên Quốc gia.

Muốn khôi phục lại quốc gia đã xóa chọn mục Đã xóa >> click  để khôi phục.


b, Tỉnh/ thành phố:

Vẫn trong cấu hình chung chọn tab Thành phố.


(1) Tên quốc gia: lựa chọn tên quốc gia đã tạo ở trên.

(2) Tỉnh/ Thành phố: điền tên tỉnh/ Thành phố cần thêm.

(3) Mã tỉnh/ Thành phố: khi điền tên sẽ tự động hiển thị mã.

(4) Hủy thông tin tỉnh/ Thành phố vừa điền.

(5) Thêm: để hêm mới thông tin vừa điển.

(6) Chỉnh sửa lại thông tin.

(7) Xóa thông tin tỉnh/ thành phố.

Để khôi phục lại thông tin thành phố chọn >> click , Quận huyện:

Anh/ chị chọn tab Quận/ huyện(1) Tên quốc gia: lựa chọn tên quốc gia đã tạo.

(2) Tỉnh/ thành phố: chọn tỉnh/ thành phố đã tạo.

(3) Quận/ huyện: điền thông tin Quận/ huyện cần tạo trước thuộc quốc gia, tỉnh/ thành phó đã lựa chọn.

(4) Mã quận/ huyện: khi điền thêm Quận/ huyện sẽ tự động hiển thị mã.

(5) Hủy: để hủy thông tin vừa tạo.

(6) Thêm: để thêm mới thông tin vừa tạo.

(7)  chỉnh sửa thông tin quận/ huyện đã tạo.

(8)  xóa thông tin Quận/ huyện đã tạo.

Thông tin Quận/ huyện đã xóa muốn khôi phục lại lựa chọn mục >> click  


Tổng kết:

-    Biết thêm thông tin quốc gia, quận/ huyện, thành phố.

-    Chỉnh sửa thông tin đã thêm và khôi phục lại thông tin đã xóa.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan