Tôi muốn tạo optin form cài lên landing page thì làm thế nào?

Marketing - Opt-In Form Landing Page

1052 lượt xem

2020-03-28 11:10:11

Chào anh/chị Thân Mến!

Tôi muốn tạo optin form cài lên landing page thì làm thế nào?

Trả Lời:

 Bước 1: Bạn vào mục Optin form sau đó ấn thêm mới 

Bước 2:Tại màn hình thêm mới Optin form 

1, Bạn cần lấy thông tin gì: Bạn cần đặt tiêu đề cho optin form>sau đó cần thêm các trường lấy thông tin, nếu trường nào cần bắt buộc lấy bạn tích vào bắt buộc nhập


2.Thiết lập::Nếu bạn cần khách hàng đăng kí đổ vào chiến dịch thì bạn chọn chiến dịch và các thông tin của chiến dịch đó, còn nếu không cần bạn có thể bỏ qua bước này. Và chú ý "Chỉ định thời gian sử dụng" nếu không điền thời gian thì hệ thống hiểu thời gian là vô hạn, còn nếu quá thời thì sẽ không hiển thị form.


3.Mã Nhúng : Ở bước này bạn có thể chỉnh kích cỡ form, màu form...để tự điều chỉnh được form đăng kí một cách đẹp và nhanh chóng.


4: Nâng cao:Bước này đê ghi nhận lại người giới thiệu, có thể chỉ định nhân viên, hoặc khách hàng theo hướng dẫn. Bước này nếu k cần bạn có thể bỏ qua.

Sau đó bạn cấn cập nhập.

Bước 3: Bạn vào mục Landingpage>ấn thêm mới

Sau đó thiết kế các landing page phù hợp với công ty bên mình, có thể tham khảo các mẫu Getfly hiện có, bằng các kéo thả các landingpage.

Bước 4: Sau khi đã thiết kế xong lúc này bạn chọn vị trí gắn form, kích vào "Mời chon" đánh chữ optin form >sau đó hệ thống sẽ hiện thị các form mà mình đã tạo, bạn kéo thả form vào vị trí cần gắn là được.

Bước 4: tại màn hình đó bạn ấn vào cài đặt>rồi đặt tên Landing page lại.


Bước 5: bật Landing page là xong.

Chúc các bạn Thành Công!


Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

0/5 (0 lượt)