Thêm mới phòng ban

 Để thêm mới được  phòng  ban trước tiên tài khoản đang thao tác phải có quyền " Thêm" ở quyền " Quản lý phòng ban" trong mục phân quyền


Sau khi tài  khoản đã cơ quyền anh/chị vui lòng thao tác  như sau:

1.Click vào tên hiển thị của Anh/ chị ở góc phải màn hình chọn   " Quản lý phòng ban"  2. Sau Click vào " Thêm mới"  nhập các thông tin của phòng ban sau đó nhấn "cập nhật"


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan