Auto chuyển mối quan hệ sau 24h sẽ thông báo cho admin

Marketing Automation

195 lượt xem

26/12/2019

Cách tạo quy trình gửi thông báo cho admin sau 24h chuyển mối quan hệ khách hàng

B1: Vào Marketing F3, chọn Marketing automation thêm mới

B2: Đặt tên quy trình auto

B3: Bên nếu, chọn hành đồng là thay đổi mối mối quan hệ, điều kiện là mối quan hệ, chọn IN, phần mời chọn nhập tên mối quan hệ muốn sau khi thay đổi sxe gửi thông báo

B3 : Hệ quả thì, chọn hệ quả gửi notifycation cho nhân viên, đợi 1 ngày từ lúc bắt đầu thực hiện, chọn người tạo notify ( có thể để mặc định là người tạo KH vì phần này chỉ để hiển thị), người nhận chọn tài khoản admin

B4: Ấn cập nhật và kích hoạt auto ở ngoài màn hình Marketing automaiton

Hướng dẫn bằng hình ành:Cám ơn anh chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan