Các thông tin cần kết nối sms Fibo

Marketing - SMS Brandname

778 lượt xem

2019-09-27 09:46:21

Các thông tin cần để tích hợp sms Fibo vào hệ thống Getfly:

1: Tên brandname ( tên tin nhắn thương hiệu)

2 : Tài khoản đăng nhập sms Fibo

3 : Mật khẩu đăng nhập sms Fibo


Cám ơn anh chị đã quan tâm!

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

0/5 (0 lượt)