Tại sao tôi là thủ kho nhưng khi tạo phiếu xuất kho không chọn được kho ấy 3.0

Kho

93 lượt xem

2019-02-28 10:55:26

 

Tại sao tôi là thủ kho nhưng khi tạo phiếu xuất kho không chọn được kho ấy 

-  Tôi là thủ kho

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/ma/th%E1%BB%A7_kho.png

- Nhưng  không thấy kho này trong danh sách  kho để chọn kho

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/ma/kh%C3%B4ng_th%E1%BA%A5y.png

 

=> Trường hợp này do trong phần Setup kho tài khoản của anh / chị không nằm trong danh sách người được tạo phiếu xuất kho mặc dù anh/ chị là thủ kho

 

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/ma/kho_1.png

- Chọn sang sựa chọn Tất cả để các tài khoản có thể tạo phiếu xuất kho từ kho này

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/ma/t%E1%BA%A5t_c%E1%BA%A3.png

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)