Xuất data khách hàng theo thời gian tạo khách hàng


Để tải danh sách khách hàng theo thời gian tạo khách hàng, trước tiên anh/chị lọc tìm kiếm ra những khách hàng có thời gian tạo mong muốn sau đó lưu lại thành một bộ lọc cụ thểSau đó anh chị có thể tìm kiếm theo bộ lọc mới tạo và tải danh sách khách hàng về theo bộ lọc mới tạo đó.CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận