Xóa Khách hàng có xóa luôn đơn hàng của Khách hàng đó hay không


Xóa Khách hàng không đồng thời xóa những đơn hàng của khách hàng đó trên hệ thống.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận