Xoá đơn hàng - Khách hàng


Trong GetFly đơn hàng không xóa được mà chỉ hủy được.

Để hủy được đơn hàng chị phải có quyền hủy đơn hàng.
Để xóa KH thì chị cũng phải có quyền xóa KH

Huỷ đơn hàng

Xoá khách hàng trong danh sách khách hàng

 

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận