Xóa Templates

Marketing - Email

392 lượt xem

19/01/2018

Nếu bạn là người tạo ra Templates thì bạn mới có quyền xóa, và nút xóa Templates sẽ ở chính giữa mẫu , như hình vẽ phía dưới 


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan