Xem thống kê lợi nhuận được chia trong của 1 nhân viên ở đâu?


Trong  1 số trường hợp nhân viên gián tiếp bán hàng ( không trực tiếp  bán hàng-  không phải là người thực hiện đơn hàng) để ghi nhận cho nhân viên ta thường phần chia lợi nhuận cho nhân viên ở đơn hàng ấy
Cuối tháng để tổng  kết  tổng số lợi nhuận nhân viên ấy được chia anh/ chị vào mục KPI Nhân viên


 Kéo xuống bảng " ĐƠN HÀNG BÁN" xem ở cột " Lợi nhuận được chia"Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận