Xem thống kê email trên GetFly


XEM THỐNG KÊ EMAIL TRÊN GETFLY

Để xem thống kê Email trên GetFly Anh/ Chị vui lòng đê chuột vào mục Marketing (F3) chọn " Email marketing"

1.  Tab " Chiến dịch Email"

Ở màn hình này mình có thể tìm kiếm những  Chiến dịch  Email đã gửi. Anh/ chị nhập tên chiến dịch email vào khung tìm kiếm như ảnh mô tả nhé!Chú ý: Khi  thêm mới Email mình sẽ đặt tên  Chiến dịch email ngay trong màn hình thêm mới email này2. Tab Thông kê

Ở màn hình " Thống kê' Email sẽ thống kê những email gốc đã gửi , những email gốc của email sinh ra từ auto sẽ không được thông kê ở màn hình này

Ở màn hình này anh chị có thể thao tác "Xóa"  , " Chỉnh sửa "  lại nội dung email  hoắc Gửi lại những  lại những email chưa được gửi trong trường hợp việc gửi email bị gián đoạn ( biểu tượng hình vòng tròn ở  cột thao tác) 3. Tab EmailỞ màn hình này Anh/ Chị có thể kiểm tra tình trạng email  ( đã gửi  hay chưa gửi, gửi rồi thì đọc hay chưa), lọc email đã gửi theo  Nhân viên gửi, tiêu đề email, chiến dịch, email nhận, email gửi. Cũng như Anh/ Chị có thể  tìm kiếm email đã gửi theo  thời gian mong muốn.Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận