Xem lại email hẹn thời gian gửi?


Trả lời:

Để xem lại các email đã soạn bạn truy cập vào phần email marketing => chọn tab Thống kê

Do hệ thống mặc định hiển thị những email được soạn trong tháng nên để tìm lại email bạn gửi trong tháng sau bạn chọn lọc theo thời gian khác và nhập thời gian bắt đầu và kết thúc tương ứng với thời gian bạn hẹn giờ gửi.

Ví dụ từ 01/02/2018 -> 28/02/2018

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận