Xem lại email hẹn thời gian gửi?

Marketing - Email

366 lượt xem

27/01/2018

Trả lời:

Để xem lại các email đã soạn bạn truy cập vào phần email marketing => chọn tab Thống kê

Do hệ thống mặc định hiển thị những email được soạn trong tháng nên để tìm lại email bạn gửi trong tháng sau bạn chọn lọc theo thời gian khác và nhập thời gian bắt đầu và kết thúc tương ứng với thời gian bạn hẹn giờ gửi.

Ví dụ từ 01/02/2018 -> 28/02/2018

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Vũ Kim Chi

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan