VAT ở Đơn Hàng


Đơn hàng có 2 VAT

Một là VAT từng sản phâm

Hai là VAT toàn bộ Đơn Hàng

Với trường hợp các Đơn Hàng có nhiều sản phẩm mà mỗi sản phẩm ở một mức VAT thì nên điền ở VAT ở sản phẩm

Còn với những Đơn Hàng mà có mức VAT bằng nhau thì nên điền VAT ở Đơn Hàn thay bằng sản phẩm ( Chỉ được điền một trong 2 chổ) 


Chúc các bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận