Upload khách hàng lên mà hệ thống báo không có người phụ trách, trong tôi đã nhập rõ tên người phụ trách


Kiểm tra lại File upload xem côt "NGƯỜI PHỤ TRÁCH" đang điền như thế nào, có thế do điền sai : trường đó cần điền " tên đăng nhâp" của người phụ trách khách hàng chứ không phải điền " tên hiển thị " trên hệ thống

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận