Trùng khách hàng


Khi bạn up khách hàng lên hệ thống mà hệ thống báo trùng, mặc dù bạn đã check trùng ở file excel, bạn cũng đã check trùng ở trên hệ thống.Thì có thể bạn chỉ được xem khách hàng của mình . số điện thoại báo bị trùng đó có thể đã do bạn khách phụ trách. Cách kiểm tra bạn coppy số điện thoại hệ thống báo bị trùng đó, rồi quay lại màn hình F2 thêm mới khách hàng có số điện thoại bị trùng đó, hệ thống sẽ báo số điện thoại đó đã tồn tại và ai là người phụ trách luôn.Chúc bạn thành công 

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận