Trong thiết lập KPI thêm điều chỉnh vị trí ở đâu?

  • 16-04-2019
  • KPI
  • Bởi huyenntt
  • 176 Lượt xem
  • 0 Bình Luận

Khi bạn thiết lập KPI mà không biết chỗ điều chỉnh vị trí ở đâu?


Bạn vào quản lý người dùng> chọn chỉnh sửa>Chức danh sử dụng trong hệ thống KPI>các bạn thêm ở đây rồi ân cập nhập


Chúc các bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận