Trong tháng tôi gửi đi hơn 100 email nhưng sao trong KPI nhân viên chỉ hiện hơn 30


Số email trong KPI nhân viên là số lượng email mà KH đã đọc, không phải số lượng mail gửi đi
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận