Trong mục auto maketting có mục "thêm nhóm mới" là như nào bạn?


Trong mục Auto Maketting có chỗ "Thêm mới nhóm" là để phân loại các auto có cùng một nhóm 


Nên để thêm mới nhóm bạn vào Cài Đặt> vào CRM> vào nhóm Auto để thêm mới


Chúc các bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận