Trong báo cáo KPI tháng của NV, làm cách nào có thể xem được nội dung tương tác trao đổi của NV trong tháng đó


Phần này chị có thể tải bản tỷ lệ chuyển đổi xuống để xem đầy đủ thông tin hoạt động của nv hoặc click vào số đếm của các mục để hiện danh sách nhé chị

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận