Trong 3 tháng 1 khách hàng không lên đơn thì có thể thiết lập auto chuyển khách hàng đó cho nhân viên khác phụ trách được hay không


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận