Trên hệ thống bị mất hết tỉnh thành phố?


Khi anh/chị thêm mới khách hàng, trường tỉnh/thành phố không hiển thị ra dữ liệu nào để lựa chọnNguyên nhân:  do tỉnh/thành phố đã bị xoá bỏ ở phần cài đặt CẤU HÌNH CHUNG hoặc do quốc gia mà các tình/thành phố đó trực thuộc đã bị xoá bỏ.

Anh/chị có thể truy cập vào phần cài đặt CẤU HÌNH CHUNG để kiểm tra cụ thể


Anh/chị chọn THÀNH PHỐ => hiển thị tab ĐÃ XOÁ kiểm tra xem có phải các tình/thành phố đã bị xoá và sau đó có thể tự khôi phục tình/thành phố đã xoá đóLƯU Ý: cần kiểm tra kỹ nếu QUỐC GIA mà tỉnh/thành phố đó trực thuộc cũng bị xoá mất, thì anh/chị cần khôi phục cả QUỐC GIA đã bị xoá đó
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận