Trên app có báo sinh nhật khách hàng không?


Trên app có báo ngày sinh nhật trên điện thoại.

Thao tác : vào app click biểu tượng ngôi nhà, khách hàng nào có ngày sinh nhật hôm nay, hệ thống sẽ báo.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận