Tôi tạo đơn hàng mà hệ thống báo mã đơn hàng bị trùng kiểm tra không thấy có đơn hàng đó?Tại sao?


Chào anh/chị thân mến!

Khi anh/chị tạo đơn hàng hệ thống báo mã đơn hàng bị trùng sau đó kiểm tra thì không thấy có đơn hàng đó thì các bạn kiểm tra như sau!

Cách 1: Kiểm tra xem tài khoản này có quyền xem tất cả đơn hàng trên hệ thống hay không, nếu không được xem tất cả đơn hàng thì có thể bạn khác đã lên đơn hàng với mã đó rồi Cách 2: Có thể đơn hàng đó đã bị hủy, các bạn vào kiểm tra tad đã hủy nhé!


Chúc các bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận