Tôi setup auto gửi notifi với đơn hàng lớn hơn 99000 nhưng khi lên đơn hàng dưới 99000 vẫn chạy?


Hỏi : Tôi setup auto với điều kiện đơn hàng lớn hơn 99.000 sẽ gửi notifi cho nhân viên thông báo về đơn hàng này, nhưng tôi lên đơn hàng dưới 99.000, nhân viên của tôi vẫn nhận được notifi?


Trả lời : Trên hệ thống, nếu ai có quyền xem đơn hàng đó hoặc được xem tất cả đơn hàng trên hệ thống mặc định sẽ nhận được notifi về đơn hàng đó. Để phân biệt được notifi với đơn hàng lớn hơn 99.000 thì bạn nên thêm kí tự > 99.000 tiêu đề tin nhắn notifi.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận