Tôi phân quyền cho nhân viên xem khách hàng của mình sao vẫn xem được của người khác?


Tôi đã phân quyền cho nhân viên chỉ xem được khách hàng của mình được phân sao nhân viên đó vẫn xem được khách hàng của những người khác cùng phòng ban?

Trả lời :

Kiểm tra lại phân quyền xem có tích vào quyền khách hàng theo phòng ban trực thuộc hay không, nếu không thì là do khi setup phòng ban, bạn nhân viên đó là trưởng phòng nên mặc định được xem tất cả khách hàng của các bạn nhân viên bên dưới trực thuộc phòng ban đó.Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận