Tôi muốn xem tổng các comment trao đổi của nhân viên trong chi tiết khách hàng


Chào anh chị

Để kiểm tra xem trong 1 tháng nhân viên của mình đã comment vào bao nhiêu khách hàng, những nội dung cụ thể là gì thì anh chị thao tác như sau:

Vào KPI => KPI nhân viên


Sau khi vào KPI nhân viên, anh chị kéo xuống dưới phần bảng thống kê chung về Khách hàng mới, Tương tác, Hoạt động, Đơn hàng, Doanh thu và phần trao đổi trong chi tiết khách hàng nằm ở cột thứ 2 Trao đổi. Anh chị click vào số liệu ở ô Trao đổi thì hệ thống sẽ hiển thị ra những comment cụ thể của nhân viên.


Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận