Tôi muốn xem thống kê thành tích thi đua bán hàng xuất xắc của công ty thì xem ở đâu ?


Để xem người bán hàng xuất xắc ta làm như sau : 

1 : chỉ chuột vào mục bán hàng.

2 : chọn người bán hàng xuất xắc.

3 : xem bảng thi đua người bán hàng xuất xắc ở bên phải.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận