Tôi muốn xem thống kê của từng nhân viên?


                    Để xem KPI của từng nhân viên ta làm như sau :

1 : Trỏ chuột vào mục KPI.

2 : Chọn phần nhân viên.

3 : Chọn nhân viên cần theo dõi .

4 : Chọn thời gian.

5 : Các thông tin của nhân viên đã liệt kê ra , thực hiện kéo xuống dưới trang để xem được nhiều thống kê hơn.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận