Tôi muốn xem lịch sử thêm cơ hội, chuyển trạng thái cơ hội ở đâu thì làm thế nào?


Chào anh/chị!  Để xem lịch sửu chiến dịch, anh chị lick vào biểu tượng tin nhắn trong chi tiết chiến dịch như hình vẽ sau: Sẽ ra được những trạng thái hoạt động của mình thao tác trong chiến dịchHoặc vào thư nội bộ, tìm thư nội bộ có tên giống tên chiến dịch để xem ạ

Chúc các bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận