Tôi muốn xem khách hàng đã xóa thì vào đâu?


Bạn muốn xem khách hàng đã bị xóa bạn vào màn hình F2>chọn mũi tên xuống như hình vẽ > kích vào > Đã xóa


Trong tad này sẽ ra những danh sách khách hàng đã xóa, nếu bạn muốn khôi phục bạn kích vào chi tiết khách hàng đó xong đó có nút khôi phục như hình vẽ bạn kích vào để khôi phục


Chúc các bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận