Tôi muốn xem danh sách khách hàng theo ngày tạo


Để tìm kiếm các khách hàng có ngày tạo cụ thể, anh/chị có thể thao tác tìm kiếm như sau:

- Ở ngoài màn hình danh sách khách hàng F2, anh/chị có thể lọc tìm kiếm các khách hàng theo biểu tượng hình đồng hồ (thời gian tạo khách hàng)


- Nếu muốn tìm kiếm theo các khoảng thời gian khác nhau, anh/chị có thể tìm kiếm ở phần tìm kiếm nâng cao, theo trường thời gian tạo khách hàng => nhập khoảng thời gian muốn tìm kiếmCHÚC ANH/CHỊ THAO TÁC THÀNH CÔNG!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận