Tôi muốn xem các báo giá nào của tôi đã được duyệt ?


              Để xem các báo giá đã được duyệt ta làm như sau "


B1 : Ta chọn phần bán hàng .

B2 : Ta chọn mục Báo giá.

B3 : Ta chọn đã duyệt để xem được các báo giá đã được duyệt.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận