Tôi muốn tuỳ biến bản in đơn hàng - báo giá - xuất nhập kho

Tích hợp hệ thống

415 lượt xem

29/12/2017

1. Viết rõ yêu cầu muốn chỉnh sửa bản in nào (bản in: đơn hàng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, báo giá)

2. Yêu cầu khách hàng:

  • In bản in cần chỉnh sửa
  • Ghi rõ yêu cầu muốn chỉnh sửa lên bản in và gửi lại cho CSKH

3. Chỉ tiếp nhận sửa bản in 1 lần => yêu cầu khách hàng tổng hợp yêu cầu và gửi trong 1 lần

 

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Minh Trang

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan