Tôi muốn trưởng phòng chỉ nhìn thấy được KH của nhân viên trong phòng mình

Khách hàng

370 lượt xem

25/12/2018

Chào anh chị

Để cài đặt trưởng phòng (leader) chỉ xem được KH của nhân viên trong phòng ban mình mà không được xem KH trong phòng ban khác thì anh chị làm như sau:

- Vào phần Quản lý phòng ban => Set up phòng ban và cài đặt trưởng phòng, nhân viên


- Sau khi phân trưởng phòng và nhân viên cho phòng ban xong, vào Cài đặt => Phân Quyền => Danh sách người dùng => Chọn tài khoản của Trưởng phòng => Chọn quyền Khách hàng thuộc phòng ban trực thuộc


Sau khi cài đặt như vậy thì bạn Trưởng phòng sẽ có thể xem được KH của nhân viên trong phòng ban của mình. Bên cạnh đó trong quyền Khách hàng, anh chị cần bỏ tích Xem tất cả để giới hạn người Trưởng phòng không xem được KH thuộc phòng ban khác.

Cảm ơn anh chị đã theo dõi!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan