Tôi muốn trước khi đến ngày khởi hành và sau khi kết thúc thì gửi mail cho khách hàng


Anh,chị cần gửi mail cho khách hàng vào trước ngày khởi hành và sau khi kết thúc dịch vụ du lịch của bên mình, anh/chị có thể thao tác như sau:

- Bước 1: Tạo 1 dự án công việc mới để tiện theo dõi. VD: DỊCH VỤ - DU LỊCH (Hướng dẫn tạo mới dự án công việc: https://wiki.getfly.vn/tao-moi-du-an-cong-viec-o-dau-1011.html )


- Bước 2: Thiết lập auto gửi mail trên hệ thống: Anh/chị vào mục Marketing (F3) -> chọn Marketing Automation -> Thêm mới

  • ĐIỀU KIỆN

Theo hành động -> Tạo mới công việc -> Dự án -> IN -> Tên dự án công việc vừa tạo (VD: DỊCH VỤ - DU LỊCH)

  • HỆ QUẢ:

1. Gửi mail cho khách hàng trước ngày khởi hành:

Gửi mail -> Tính thời gian theo công việc -> Trước khi bắt đầu công việc -> chọn thời gian cần gửi mail trước ngày khởi hành 

- Người gửi: Người giao việc (người nhận việc)

- Người nhận: Khách hàng liên quan

- Tiêu đề: Tiêu đề mail gửi cho khách hàng

- Nội dung email: Điền nội dung cần gửi cho khách hàng. Nếu trong mail cần đề cập ngày khởi hành và ngày kết thúc anh/chị có thể dùng theo biến {{cf_ngay_khoi_hanh}} và {{cf_ngay_ket_thuc}} hoặc {{task_start_date}} và {{task_end_date}} (theo thời gian bắt đầu và kết thúc của công việc) để hệ thống tự động lấy theo ngày anh/chị điền trên thông tin khách hàng

- Track email: tích chọn để hệ thống thống kê trạng thái mail khách hàng đã đọc hay chưa


2. Gửi mail cho khách hàng sau khi kết thúc:

Gửi mail -> Tính thời gian theo công việc -> Sau khi kết thúc công việc -> chọn thời gian cần gửi mail sau ngày kết thúc

- Người gửi: Người giao việc (người nhận việc)

- Người nhận: Khách hàng liên quan

- Tiêu đề: Tiêu đề mail gửi cho khách hàng

- Nội dung email: Điền nội dung cần gửi cho khách hàng. Nếu trong mail cần đề cập ngày khởi hành và ngày kết thúc anh/chị có thể dùng theo biến {{cf_ngay_khoi_hanh}} và {{cf_ngay_ket_thuc}} hoặc {{task_start_date}} và {{task_end_date}} (theo thời gian bắt đầu và kết thúc của công việc) để hệ thống tự động lấy theo ngày anh/chị điền trên thông tin khách hàng

- Track email: tích chọn để hệ thống thống kê trạng thái mail khách hàng đã đọc hay chưa


LƯU Ý: 

- Để có biến {{cf_ngay_khoi_hanh}} và {{cf_ngay_ket_thuc}}, anh/chị cần tạo thêm trường mới trong thông tin khách hàng để lưu trữ ngày khởi hành và ngày kết thúc chuyến du lịch của khách hàng. (Hướng dẫn thêm mới trường thông tin: https://wiki.getfly.vn/toi-muon-them-truong-du-lieu-trong-khach-hang-421.html )

- Ngày bắt đầu và kết thúc công việc cần để theo ngày khởi hành và ngày kết thúc chuyến du lịch của khách hàng để mail được gửi đi đúng thời điểm

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận