Tôi muốn thống kê sản phẩm bán được trong tháng theo từng nhà cung cấp thì có được không?


Để thống kê sản phẩm bán được trong 1 khoảng thời gian của từng nhà cung cấp, anh/chị có thể thiết lập các nhóm sản phẩm trên hệ thống theo nhà cung cấp. 

- Bước 1: Tạo nhóm sản phẩm là tên nhà cung cấp, anh/chị vào Cài đặt -> CRM -> Nhóm sản phẩm -> Thêm mới


- Bước 2: Cho các sản phẩm vào các nhà cung cấp tương ứng. Anh/chị có thể nháy đúp chuột sản phẩm tại trường Nhóm SPCĐ (Danh mục) hoặc click bút sửa vào từng sản phẩm

Nếu trường hợp có quá nhiều sản phẩm cần sửa, anh/chị có thể sử dụng phương pháp upload ghi đè sản phẩm để cập nhật thay đổi

- Bước 3: Sau khi thiết lập. anh/chị lên đơn hàng bán như bình thường. Vào cuối tháng khi cần xuất báo cáo, kiểm tra, anh/chị vào mục KPI (F7) ->  Sản phẩm -> xem báo cáo thông kê sản phẩm bán được tại mục: Sản phẩm bán trong kì

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận