Tôi muốn thống kê các trao đổi của nhân viên trong khách hàng thì phải làm thế nào?


Để thống kê các trao đổi của nhân viên trong 1 khoảng thời gian nhất định (ngày/ tuần/ tháng/ năm) anh, chị vào mục KPI -> Nhân viên -> chọn tài khoản nhân viên cần xem 


Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo


Tại màn hình Bảng tỷ lệ chuyển đổi, mục Tương tác -> anh/chị click vào con số mục Trao đổi -> Hệ thống xuất ra bảng danh sách trao đổi của nhân viên đó trong tất cả khách hàng


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có trải nghiệm tuyệt vời Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận