Tôi muốn thống kê các thông tin về sản phảm được bán ra như thế nào ?


Bước 1 : Ta trỏ chuột vào KPI.

Bước 2 : Ta click vào phần sản phẩm.

Bước 3 : Lựa chọn điều kiện lọc.

Bước 4 : Chọn mốc thời gian cụ thể để theo dõi.

Bước 5 : Các thông tin về sản phẩm trong khoảng thời gian được liệt kê ở dưới . 

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận