Tôi muốn thống kê các hợp đồng đã hết hạn thì làm thế nào?


Trong quá trình sử dụng muốn thống kê, xem các hợp đồng đã hết hạn để kiểm soát, anh/chị làm theo các bước sau:

- Vào Bán hàng (F4) -> Hợp đồng bán hoặc Hợp đồng mua


- Tại giao diện này, anh/chị có xem được tất cả các hợp đồng, kiểm soát ngày còn lại của hợp đồng qua cột số ngày còn lại.

- Nếu anh/chị muốn thống kê các hợp đồng đã hết hạn, anh/chị chọn tab Đã kết thúc để kiểm tra giúp em.

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có trải nghiệm tuyệt vời với GetFly !

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận