Tôi muốn thiết lập quỹ thì phải vào đâu?


Để thiết lập các quỹ của công ty, anh/chị thao tác giúp em theo các bước sau:

- Bước 1: Vào module Tài chính - Kế toán -> chọn Quỹ


- Bước 2: Tại giao diện này, anh/chị có theo dõi đươc các quỹ của công ty mình. Nếu muốn tạo mới Quỹ, anh/chị click vào Thêm


- Bước 3: Anh/chị nhập tên quỹ -> Chọn các thông tin như Ngân sách, Quỹ, Người quản lý, Thủ quỹ và Người liên quan đến quỹ đó -> Nhập Mô tả up file liên quan (nếu cần) -> Anh/chị có thể tùy chỉnh quy trình xử lý yêu cầu của quỹ này -> cuối cùng là ấn Cập nhật


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với GetFly !

Bài Viết Liên Quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận