Tôi muốn thêm trường thông tin trong đơn hàng?


Để thêm trường trong đơn hàng, trước tiên tài khoản anh/chị là tài khoản admin.

Anh chị vào cài đặt-->chọn định nghĩa dữ liệu--> phần đơn hàng-->thêm trường mà anh chị muốn.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận