Tôi muốn thêm trường mới ở phần liên hệ khách hàng được không?


Hiện Getfly chỉ thêm được các trường mới ở phần thông tin khách hàng, không thể thêm trường mới ở phần liên hệ của khách hàng, phần liên hệ đang để mặc định các trường: họ và tên, số điện, email , vị trí, sinh nhật, giới tính và ghi chú.Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận