Tôi muốn thêm trường dữ liệu trong optin form thì làm thế nào?


Chào anh/chị Thân Mến!

Tôi muốn thêm trường dữ liệu trong optin form thì làm thế nào?

Trả lời:

 Bạn muốn thêm trường dữ liệu trong optin form bạn vào cài đặt> định nghĩa dữ liệu>Khách hàng, bạn ấy thêm mới trường cần thêm ở đây>sau đó ấn thêm mới.


Sau đó bạn quay lại màn hình thêm mới optin form hoặc vào form nào đã tạo chọn thêm trường mới tạo là được 

Chúc các bạn Thành Công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận