Tôi muốn thêm trường dữ liệu trong optin form thì làm thế nào?

Marketing - Opt-In Form Landing Page

161 lượt xem

28/03/2020

Chào anh/chị Thân Mến!

Tôi muốn thêm trường dữ liệu trong optin form thì làm thế nào?

Trả lời:

 Bạn muốn thêm trường dữ liệu trong optin form bạn vào cài đặt> định nghĩa dữ liệu>Khách hàng, bạn ấy thêm mới trường cần thêm ở đây>sau đó ấn thêm mới.

Trường hợp muốn thay đổi thứ tự các trường, bạn thao tác kéo thả các trường thông tin khách hàng vào vị trí tương ứng mình mong muốn là được


Sau đó bạn quay lại màn hình thêm mới optin form hoặc vào form nào đã tạo chọn thêm trường mới tạo là được 

Chúc các bạn Thành Công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan