Tôi muốn thêm nhóm quyền trên hệ thống thì làm thế nào?


Để thêm nhóm quyền trên hệ thống, anh/chị thao tác như sau:

- Vào Cài đặt -> Phân quyền -> Tại phần Thêm nhóm người dùng, anh/chị điền Tên nhóm. Mục "Mời chọn" là để chọn nhóm quyền cha (nếu có) -> Lưu


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận