Tôi muốn thêm mới 1 trường dữ liệu và trường đó chọn được nhiều dạng dữ liệu thì làm thế nào


Bạn muốn thêm một trường dữ liệu và trường đó bạn muốn lựa chọn một lúc được nhiều dạng dữ liệu thì bạn vào Cài đặt> định nghĩa dữ liệu> thêm một trường ví dụ như "cskh" và dạng dữ liệu bạn chọn dạng "Select list". Sau đó nhớ tích chọn "cho phép lựa chọn nhiều giá trị" rồi bạn thêm thuộc tính. Chúc bạn thành công!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận